Kommuneplan 2020

Kommuneplan
Kommuneplan
Kommuneplan 2020 er den gældende kommuneplan for Syddjurs Kommune.

Du kan finde den gældende kommuneplan her:

www.syddjurs.dk/kommuneplan2020

Forslag til Kommuneplan 2020 har været i offentlig høring i perioden 21. februar til 5. oktober 2020. Der indkom 297 høringssvar.

Den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2020, og behandlingen af de indkomne høringssvar skete på Økonomiudvalgets møde den 9. december 2020, og på Byrådets møde den 16. december 2020.

> Se video, referat og og bilag fra byrådets endelige behandling af kommuneplanen, punkt. 670

 

Opdateret: 10-02-2021 14:25

Kontakt