Politikerhåndbog

Politikerhåndbogen er et opslagsværk for politikere og politisk interesserede og indeholder politikker, visioner og budget for de enkelte udvalgsområder.

Politikerhåndbogen giver et samlet overblik over de mange politikker og strategier samt budget og mål for de enkelte fagområder i kommunen. Dermed bliver håndbogen et godt værktøj for både politiker og den politisk interesserede borger.

Politikerhåndbogen er på ca. 200 sider og er ikke et værk, som man læser fra start til slut. Værket er tænkt som et opslagsværk, hvor det enkelte udvalgsmedlem eller borgeren kan skabe sig et hurtigt overblik over budget, udviklingsmål og politikker for det relevante område. Politikkerne præsenteres i resume form, men der linkes videre til de fulde versioner sådan at håndbogen kan bruges som udgangspunkt for fordybelse i et område.

Politikerhåndbogen er blandt andet inspireret af Skanderborg Kommune.

Opdateret: 13-03-2019 11:43

Kontakt