Aftale om samarbejdet mellem ansatte, frivillige og Syddjurs Kommune

Den 6. marts 2020 blev der underskrevet en aftale om samarbejdet mellem frivillige, ansatte og Syddjurs Kommune.

 

Aftalen beskriver de overordnede principper for samarbejde og inddragelse af frivillige i arbejdet på vores kommunale arbejdspladser Principperne handler i høj grad om, at tydeliggøre roller og ansvar, og det understreges, at ansatte løser de opgaver, som står i lovgivningen og at frivillige yder en ekstra indsats til glæde for borgerne. Derudover skal det være fleksibelt og ubureaukratisk at være frivillig og det frivillige arbejde skal udvikles i tæt samarbejde med kommunens ansatte.

 

Aftalen er et vigtigt redskab i at sikre et fortsat godt samarbejde mellem de frivillige, ansatte og Syddjurs Kommune, og MED-organisationen har en vigtig rolle i forhold til udmøntningen af aftalen og vedligeholdelsen af det gode samarbejde. Det betyder blandt andet, at samarbejdet med de frivillige drøftes fast én gang årligt i Hoved-MEDudvalget, og løbende i OmrådeMED og LokalMED. Generelt i aftalen lægges der vægt på løbende dialog og en tilpasset tilgang alt efter behov.

Opdateret: 13-03-2020 09:44

Kontakt