Erhverv

- og hvad skal vi så leve af herude på landet?

Det er en prioritet for byrådet at fastholde de virksomheder og arbejdspladser som allerede findes i kommunens landsbyer og landområder, heriblandt landbrugserhvervet og de eksisterende industri-, service-, og håndværksvirksomheder. Fastholdelsen kan blandt andet ske ved at sikre udvidelsesmuligheder for de eksisterende virksomheder.

Ligeledes er det en prioritet at fastholde og udvikle landområdernes alternativer til de mere traditionelle erhverv i vækstområderne. Landdistrikternes potentiale for udviklingen af erhvervet ligger inden for turisme og de oplevelsesprodukter, naturen og turismen kan danne grundlag for. Herunder fødevarer og lokalt producerede produkter.

Livsstilsiværksætteren og enkeltmandsvirksomheder, hvor lokaliseringen er bestemt alene ud fra et ønske om at bo et særligt sted, kunne være en særlig målgruppe. En velfungerende digital infrastruktur er her et afgørende parameter.

Det vil vi:

 • Udnytte landområdernes styrkeposition indenfor turismen og understøtte projekter indenfor turisme og oplevelsesøkonomi.
 • Understøtte projekter der har fokus på de stedsbundne ressourcer - eksempelvis Nationalpark Mols Bjerge, naturen og kysten.
 • Understøtte projekter, der har fokus på lokalt producerede varer - herunder fødevarer, kunsthåndværk mv.
 • Understøtte digitalisering, IT-infrastruktur og bredbånd bedst muligt.
 • Styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv, således at et bredt udvalg af arbejdspladser i landområderne og landsbyerne sikres.
 • Sætte fokus på udnyttelsesmulighederne i tiloversblevne landbrugsejendomme.

Det gør vi i 2020:

 • Igangsætte og understøtte initiativer indenfor genbyg og genanvendelse af byggematerialer, som f.eks. genbrugsguider eller genbyg stationer og giv-det-videre aktioner.
 • Understøtte kooperativer og fællesejede virksomheder med fokus på grøn omstilling, sociale bæredygtighed, lokal forsyning.
 • Understøtte nye samarbejder mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunens erhvervsafdeling for at fastholde unge under uddannelse og/eller sikre dem beskæftigelse efter endt uddannelse. Øge antallet af praktikanter og samarbejdet i øvrigt med universiteter.
 • Understøtte kontorfællesskaber, fab-lab og andre netværkskulturer for iværksættere.
 • Understøtte kulturel iværksætteri og iværksætteri inden for natur- og kulturturisme samt lokal fødevareproduktion og gastronomi.


 

Opdateret: 11-05-2020 23:53

Kontakt