Handlinger 2020

Syddjurs Kommunes Landdistriktspolitik - Det gør vi i 2020

BOSÆTNING

Vi vil:

 • Understøtte landsbyklyngerne i virkeliggørelse af deres strategi- og handleplaner, herunder med bidrag fra Puljen til Landsbyklynger.
 • Understøtte bofællesskaber, både for unge og for seniorer samt generationsbofællesskaber.
 • Understøtte engagerede borgere, der tager initiativ og har idéer til forbedring af levevilkårene i deres landsby.
 • Facilitere vidensdeling og samarbejde mellem de forskellige lokalsamfund.
 • Understøtte ansættelse af landsbypedeller og ambassadører.
 • Undgå byspredning ved fortætning af byerne, særligt omkring stationen i byer langs letbanen.
 • Arbejde målrettet med bosætning og formidling mellem ejere af allerede lokalplanlagte områder eller egnede områder og mulige købere eller interessenter.
 • Øge mobiliteten gennem samkørsel, delebilordninger og cykelstier mellem landsbyerne og knudepunkterne for den offentlige trafik. Øge kendskabet og dermed brugen af flextrafik.

 

ERHVERV

Vi vil:

 • Igangsætte og understøtte initiativer indenfor genbyg og genanvendelse af byggematerialer, som f.eks. genbrugsguider eller genbyg stationer og giv-det-videre aktioner.
 • Understøtte kooperativer og fællesejede virksomheder med fokus på grøn omstilling, sociale bæredygtighed, lokal forsyning.
 • Understøtte nye samarbejder mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunens erhvervsafdeling for at fastholde unge under uddannelse og/eller sikre dem beskæftigelse efter endt uddannelse. 
 • Øge antallet af praktikanter og samarbejdet i øvrigt med universiteter.
 • Understøtte kontorfællesskaber, fab-lab og andre netværkskulturer for iværksættere.
 • Understøtte kulturel iværksætteri og iværksætteri inden for natur- og kulturturisme samt lokal fødevareproduktion og gastronomi.

 

KULTUR /  NATUR

Vi vil:

 • Understøtte landsbyklyngernes nye mødesteder som ramme for kulturelle aktiviteter og sociale fælleskaber, som fællesspisninger, kreative værksteder mv. som modvægt til ensomhed.
 • Understøtte forsamlingshusene som lokale kulturhuse gennem tilskud til energi- og bygningsforbedring.
 • Understøtte landsbyerne i markeringen af 100 året for genforeningen og genindvielse af de nu fredede genforeningssten, som Syddjurs Kommune har restaureret. 
 • Anvende naturen til sundhedsfremmende initiativer i samarbejde med landsbyerne.
 • Samarbejde med bibliotekerne omkring flere kulturelle aktiviteter i landsbyerne og de nye mødesteder i landsbyklyngerne.
 • Anvende kunst i byfornyelse og inddragelse af kunstnere i byudvikling, f.eks. som i Pindstrup med Symfoni til et sted og teater og musik og kunst i hangaren ved Tirstrup, Århus Lufthavn.
 • Understøtte initiativer der reducerer affald, herunder madspild i landsbyer.
 • Understøtte bæredygtige arrangementer og events i landdistrikter, herunder·reparationsværksteder, fødevaremarkeder, festivaler eller byttemarkeder.
 • Understøtte projekter i landsbyer, der udvikler natur og biodiversitet F.eks. naturpleje, træplantning, levesteder for insekter, spredningskorridorer og giftfri haver.

 

FYSISKE RAMMER

Vi vil:

 • Færdiggøre områdefornyelsen af Tirstrup og Pindstrup, og igangsætte planlægning af den kommende områdefornyelse.
 • Bevare og formidle kulturarven og bevaringsværdige bygninger gennem bygningspræmiering og tilskud til bygningsforbedring, og gennem udpegning af bevaringsværdige bygninger i kulturmiljøer i Syddjurs Kommuneplan.
 • Muliggøre omdannelse af tomme bygninger og overflødiggjorte landsbrugsbygninger til bofællesskaber.
 • Give tilskud til bygningsforbedring af nystartede bofællesskaber i landsbyer.
 • Give tilskud til ’grønne’ nedrivninger, hvor byggematerialerne så vidt muligt gøres genanvendelige.

 

DIALOG OG SAMARBEJDER

Vi vil:

 • Afholdelse af Årsmøde for Distriktsråd.
 • Deltagelse i Europæisk Kulturregion (Legacy Aarhus 2017), i andre internationale samarbejder og kulturel udveksling samt deltagelse i ERASMUS+ projekter.
 • Igangsætte nye metoder til samskabelse mellem borgerne og forvaltning i kommunale løsninger.
 • Inddragelse af Demoråd i udviklingen af mødesteder for unge.

 

Opdateret: 12-05-2020 00:07

Kontakt