Sektorplan for Børn og Læring 2018-2022

Sektorplan 2018-2022 er en politisk fastlagt ramme, der udstikker den retning, Børn og Læring de kommende år skal udvikle sig i. Sektorplanen er vedtaget af Byrådet.

Sektorplanen trækker på input fra medarbejdere og brugere af kommunens skoler og dagtilbud og tager udgangspunkt i lærings- og trivselspolitikken og Syddjurs Kommunes ledelses- og medarbejdergrundlag.

Sektorplan for Børn og Læring 2018-2022 blev vedtaget i byrådet på deres møde den 24. oktober 2018 - se video og referat her

 

Opdateret: 06-11-2018 11:07

Kontakt