Sektorplan for Sundhed og Omsorg

Fra forordet

I Syddjurs kommune er der et stort fokus på koordinering og sammenhæng i borgerforløb, så vi bedst muligt kan
støtte den enkelte og skabe mere sundhed for pengene. Her bruger vi gerne digitale muligheder, hvor kvaliteten er i
højsædet. Dette kræver, at vi er innovative, tør forandre vores eksisterende tilbud og strukturer og konstant drives af
et ønske om at skabe forbedringer. En del af de borgere, der gør brug af indsatserne i Sundhed og Omsorg har enkle
forløb. Men nogle har komplekse forløb, der involverer mange forskellige parter. Vi er parate til at finde nye løsninger
og ønsker at samarbejde på tværs af faglighed, forvaltninger og sektorer.

I Syddjurs Kommune har en del borgere behov for indsatser fra Sundhed og Omsorg i kortere eller længere perioder
af deres liv. I Sundhed og Omsorg understøttes borgeren i at mestre eget liv, så den enkelte kan opleve højst mulig
livskvalitet, også med sygdom og funktionstab. Der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, hvorfra motivationen
skal findes og støttes, så det sunde valg kan træffes. Syddjurs Kommune ønsker at give borgerne gode muligheder
for at leve, bo og uddanne sig. Derfor har sundheds- og omsorgsområdet fokus på at forebygge sygdom og
fremme sundhed. Når Syddjurs Kommune leverer den forebyggende og sundhedsfremmende indsats er det med et
mål om at sætte borgeren i centrum.

Syddjurs Kommune indgår i partnerskaber med pårørende, frivillige og netværk for at skabe de bedste muligheder
for et godt hverdagsliv. Særligt ældre, kronisk syge og borgere med demens er dog i fokus for indsatserne i og med,
at det er her, der kan forventes en stor øgning i behovet for indsatser i fremtiden. Men ingen er for unge eller gamle,
for sunde eller for raske. Sundhed og Omsorg involverer alle aldre og alle lag i samfundet.

I denne sektorplan udpeges både udfordringer og tendenser, der kan forventes i fremtiden for Sundhed og Omsorg.
Hermed sikres den politiske platform for de fremadrettede strategier for indsatserne frem mod 2020.

I bilaget her under finder du hele sektorplanen som pdf.

Opdateret: 03-11-2017 09:07

Kontakt