Politiske udvalg

Følg de politiske udvalg nedsat af byrådet

Hvad arbejder udvalgene med?

Byrådet vedtager en styrelsesvedtægt som indeholder generelle bestemmelser om antallet af stående udvalg, antal medlemmer i hvert udvalg, udvalgenes opgaveområder, samt vederlag til udvalgsformænd.

> Læs styrelsesvedtægten her

Følg udvalgenes arbejde

I mødeplanen kan du se de planlagte møder for hele året. Under dagsordner og referater kan du se de publicerede dagsordner og referater. Dagsordner publiceres typisk torsdag eller fredag ugen før mødet.

> Mødeplan

> Dagsordner og referater

Træffetider

Find træffetider for udvalgsformænd under de enkelte udvalg.

Der kan laves aftaler med borgmesteren ved at kontakte direktionssekretariatet på 87 53 50 10 eller på syddjurs@syddjurs.dk.

 

Opdateret: 06-01-2022 23:15

Kontakt