Anbefalinger

På baggrund af arbejdet anbefaler udvalget ”Gentænk Borgerinddragelse”, at vi fortsætter med ”at gøre det sammen” i Syddjurs Kommune. Og at der afprøves nye metoder, når ”vi gør noget sammen”.

Udvalget leverede 9 anbefalinger til Byrådet.

Anbefalingerne falder indenfor 3 temaer, har forskellig karakter og spænder bredt. Nogle anbefalinger er strategiske og langsigtede, mens andre er meget konkrete:

  • Anbefaling 1: Forny de politiske arbejdsformer i Byråd og stående udvalg
  • Anbefaling 2: Nedsæt §17 stk. 4 udvalg
  • Anbefaling 3: Planlæg og gennemfør politiske møder på nye måder
  • Anbefaling 4: Kommuniker – også på forskellige måder
  • Anbefaling 5: Inddrag flere målgrupper for at sikre medborgerskab
  • Anbefaling 6: Inddrag borgere tidligt og når det er relevant
  • Anbefaling 7: Anvend forskellige platforme for inddragelse
  • Anbefaling 8: Forsøg med borgerbudgettering
  • Anbefaling 9: Inddrag råd, nævn, foreninger mm. på nye måder.

Du kan læse nærmere om de enkelte anbefalinger og eksempler fra andre kommuner her.

Opdateret: 03-07-2017 13:26

Kontakt