Formål og arbejdsform

Formål og opgaver for udvalget
Formålet med udvalget er at komme med anvisninger på, hvordan borgere kan inddrages endnu mere, end de bliver i dag i drøftelsen af fremtiden for Syddjurs Kommune. Udvalget skal være medvirkende til, at lokalpolitikerne får endnu bedre muligheder for at være i dialog med borgerne om mulige løsninger på de udfordringer, kommunen står overfor.

Udvalget skal

  • Være med til at skabe grundlaget for aktive lokalpolitiske processer, hvor relevante aktører involveres tidligt i politiske drøftelser.
  • Sikre at politikere, borgere, virksomheder og andre interessenter arbejder sammen om politikudvikling for at skabe bedre, hurtigere og mere forankrede processer, når nye politikker og strategier skal iværksættes i Syddjurs Kommune.
  • Komme med input til, hvordan borgerne i endnu højere grad kan inddrages i beslutningsprocesser og i udviklingen af konkrete løsninger.
  • Sikre en åben dialog mellem politikere og borgere, hvor relevante synspunkter bringes på bordet.
  • Inddrage relevant viden for udvalgets arbejde.
  • Være i dialog med parter, der kan inspirere udvalgets arbejde.
  • Sætte spot på de gode eksempler – både fra den kommunale og den omkringliggende verden.

Udvalgets opgave er at undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan Byråd og stående udvalg i Syddjurs Kommune kan blive endnu bedre til at inddrage borgerne i en dialog om politik og strategi.

Udvalgets anbefalinger afleveres i et notat til Byrådet.
 
Arbejdsform

Udvalget mødes 4 gange i første halvår 2017.

Arbejdet indledes med en analysefase, hvor udvalget undersøger hvilke erfaringer, der allerede er med borgerinddragelse. Her inddrages udvalgets egne erfaringer, erfaringer fra forvaltningen og andre kommuner.

Herefter igangsættes en ideudviklingsfase, hvor udvalget indhenter input og inspiration.

Udvalgets arbejde afsluttes med en afrapportering til byrådsmødet den 21. juni 2017.

Udvalget kan løbende inddrage relevante interessenter i arbejdet.

Opdateret: 06-02-2017 09:39

Kontakt