Ældrerådet

Læs om ældrerådets medlemmer og deres opgaver

Om ældrerådet

Kommunerne har siden 1995 haft en lovmæssig pligt til at oprette et ældreråd som en del af det kommunale selvstyre. 
.
Ældrerådet skal medvirke til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen samt rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Alle, der er over 60 år, har valgret til det lokale ældreråd og kan stille op som kandidater til rådet.

Referater

>> Se referater fra Ældrerådets møder under dagsordner og referater her

Pjece

> Hent pjece om ældrerådet

> Kort version af pjecen

Vedtægter og forretningsorden

Se nedenfor.

Valgresultat fra valg til ældrerådet den 16. november 2021

Se nedenfor.

Opdateret: 06-01-2022 21:45

Kontakt