Ældrerådets udvalg

Udvalgsmedlemmer i Ældrerådet Syddjurs Kommune 2018 - 2021

Udvalget for ældre og it:

Ib Baastrup, Erik Buus, Elsa Bannebjerg

 

Udvalgt for fysisk og psykisk sundhed:

Anna Jørgensen, Ib Baastrup, Lillian Rose, Jytte Schnell

 

Udvalget for kultur og aktiviteter:

Anna Jørgensen, Annalise Laursen, Rita Vinding, Freddy Ovesen

 

Udvalget for boliger og ældrecentre:

Jens Ove Nielsen, Leif Jakobsen, Jytte Schnell

 

Udvalget for trafik og infrastruktur:

Ib Baastrup, Leif Jakobsen, Freddy Ovesen, Erik Buus

 

Udvalget for sygehuse, genoptræning og rehabilitering:

Annalise Laursen, Rita Vinding, Erik Buus, Lillian Rose

 

Ad hoc udvalg vedr. åbenhed og synlighed:

Elsa Bannebjerg, Annalise Laursen, Rita Vinding, Erik Buus

 

Ad hoc udvalg vedr. nybyggeri og moderniseringer:

Lillerupparken i Rønde:

Elsa Bannebjerg, Jytte Schnell

Frejasvænge:

Jens Ove Nielsen, Freddy Ovesen

 

Medlem af forretningsudvalget i Regionsældrerådet i Region Midtjylland:

Rita Vinding

Opdateret: 22-02-2018 14:22

Kontakt