Det Grønne Råd

For at sikre at den fysiske planlægning, naturforvaltningen og Agenda 21-arbejdet i kommunen varetages i tæt dialog med borgerne er der oprettet et grønt råd.

For at sikre at den fysiske planlægning, naturforvaltningen og Agenda 21-arbejdet i kommunen varetages i tæt dialog med borgerne er der oprettet et grønt råd.

Det Grønne Råd er et dialogforum, som kan anvendes til forudgående debat, inspiration og intern sparring med forvaltningen. Rådet behandler således ikke enkeltsager. Det Grønne Råd kan endvidere tage initiativ til konferencer, eller temadrøftelser med relevante politiske udvalg.

Fra det Grønne Råd kan der udspringe arbejdsgrupper med formål at gennemføre konkrete projekter, f.eks. naturpleje eller -genopretning. Sådanne projekter kan f.eks. finansieres af interesse­organisationerne selv, af kommunen eller af eksterne midler og fonde

Det Grønne Råd har ingen beslutningskompetence, men Rådets medlemmer har krav på at få deres meningstilkendegivelser ført til referat. Se referater nederst på siden.

Organisation

Det Grønne Råd er sammensat af repræsentanter fra lands- eller kommunedækkende foreninger der arbejder med natur- og miljøforhold. Byrådet beslutter hvilke foreninger, der er optagelsesberettigede.

 

Det Grønne Råd har for øjeblikket følgende medlemmer:

 • Mikkel Juhl Nielsen, Djurslands Landboforening

 • Kim W. Olesen, Danmarks Naturfredningsforening

 • Reidar Lænø, Danmarks Jægerforbund (Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd)

 • Kurt Jensen, Vandværkernes Vandråd i Syddjurs Kommune 

 • Flemming Hørsted, Friluftsrådet

 • Eva Kullberg, Dansk Botanisk Forening

 • Joy Klein, Dansk Ornitologisk Forening

 • Frank Sunesen, Danmarks Sportsfiskerforbund

 • Vakant, Karpenhøj Naturcenter

 • Lene Højlund, Spejderne i Syddjurs Kommune

 • Vakant, de aktive friluftsudøvere i Syddjurs Kommune

Natur- og miljøchef Morten Hundahl er sekretær for Det Grønne Råd.

Det Grønne Råd har møde efter behov og mindst 2 gange årligt.


Mødereferater fra Det Grønne Råds møder - se nedenfor

Hentet fra kommunens sagssystem
DokumenttitelOpdateret
Referat møde i det grønne råd 11. juni 2015.pdf23/07/2015
Referat fra Grønt Rådsmøde den 24. maj 2012.pdf23/07/2015
Referat_møde i Det Grønne Råd_28.04.2011.pdf23/07/2015
Grønt råd.pptx23/07/2015
Referat_møde i Det Grønne Råd_02.09.2010.pdf23/07/2015
Grønt Rådsmøde den 15. maj 2014 - Referat.pdf23/07/2015
Grønt Rådsmøde den 1. nov. 2012.pdf23/07/2015
Referat fra Grønt Rådsmøde den 7 november 2013.pdf23/07/2015
Referat-Det grønne Råd-møde 29.09.2011.pdf23/07/2015
Referat-Det Grønne Råd møde_19.6. 2007.pdf23/07/2015
Referat-Det Grønne Råd-møde 27.2.2007.pdf23/07/2015
Referat-Det Grønne Råd-møde 19.09.2007.pdf23/07/2015
Overheads_Det grønne Råd.02.09.2010.pdf23/07/2015
Referat_møde i Det Grønne Råd_12.11.2009.DOC23/07/2015
Referat_Det Grønne Råd møde_16.12.2008.pdf23/07/2015
Grønt Rådsmøde den 6. nov. 2014 - overheads_0.pdf23/07/2015
Referat_møde i Det Grønne Råd_16.04.2009.pdf23/07/2015
Det grønne råd sep 2011-Kommuneplan.pdf23/07/2015
Grønt Rådsmøde den 23 maj 2013.pdf23/07/2015
Referat-Det grønne Råd møde_27. marts 2008.pdf23/07/2015
Grønt Rådsmøde den 6. nov. 2014 - referat.pdf23/07/2015
Møde i det grønne råd 11. juni 2015 powerpoint.pptx24/08/2015
referat møde i det grønne råd 12. november 201518/11/2015
overhead til GR-møde 12.11.2015.pdf18/11/2015
Djursland Landboforening05/04/2016
referat af møde i det grønne råd 17. november 201622/11/2016
Referat møde i det grønne råd 18. maj 201706/06/2017
Powerpoint grønt rådsmøde 16.11.2017.pdf20/11/2017
Referat af møde i det grønne råd 16. november 201723/11/2017
Adresseliste Det grønne råd i Syddjurs Kommune 1 juni 2018.doc04/07/2018
Det Grønne Råd, Syddjurs kommune - Nyt Kommissorium07/11/2018
Syddjurs kommunes kommissorium for Grønt Råd.pdf22/10/2018
Indstilling til valg af repræsentant til Grønt Råd08/11/2018
Det Grønne Råd. Revitalisering17/01/2019
Det Grønne Råd. Revitalisering06/02/2019
Revitalisering af Det Grønne Råd - oplæg til drøftelse03/06/2019
Det Grønne Råd14/08/2019
Opsamling på Kick-off07/08/2019
Kommissorium for Grønt Råd version 207/08/2019
Det Grønne Råd. Udvælgelse af repræsentant16/01/2020
Det Grønne Råd. Udvælgelse af repræsentant06/02/2020
Naturpuljen - Ansøgning om indkøb af blomsterfrø.pdf02/03/2020
Grønt Råd. Dagsorden og naturpulje. Orientering11/03/2020
tilmelding til grønt råd Rønde Distriktsråd15/09/2020
Invitation til Kick-off møde15/09/2020
Opdateret: 20-11-2017 11:36

Kontakt