Distriktsråd i Syddjurs Kommune

Læs om distriktsråd i Syddjurs Kommune

Hvad er et distriktsråd?

Distriktsrådene har til formål at fremme fællesskaber blandt borgere i kommunernes lokaldistrikter og at synliggøre det aktive liv blandt borgerne i kommunen.

Distriktsrådene formidler områdets holdninger på baggrund af diskussioner og debat.

Distriktsråd er kommunens dialogpartner som lokalområdernes talerør og stemme.

Distriktsrådene bidrager til at lokaldistrikterne styrkes, f.eks. ved at skabe fælles fodslag om aktulle emner, en idé eller et projekt.

Distriktsrådet kan formidle lokalområdets holdninger til emner, som berører få eller alle borgere – på baggrund af diskussioner og debat, hvor man finder frem til de forskellige holdninger eller eventuelt en fælles holdning.

Se også Katalog for det gode samarbejde mellem Distriktsrådene og Syddjurs Kommune.

Et distriktsråd dækker et lokalområde, det typisk svarer til et skoledistrikt.

Hvem er med i et distriktsråd?

Distriktsrådet består typisk af repræsentanter for alle de aktører i lokalområdet, foreninger, institutioner og virksomheder, der har en interesse i lokalområdets ve og vel.

Det er op til de enkelte distriktsråd selv at sammesætte deres bestyrelse, og også at afgøre, hvem der er medlem og om der skal betales medlemskontingent.

Hvilke opgaver kan et distriktsråd tage sig af?

Distriktsrådene bestemmer selv deres mødefrekvens og hvilke opgaver, de som distriktsråd vil arbejde med.

Som Distriktsråd kan det være relevant at diskutere spørgsmål som:

 • Hvad er vores ønsker til udviklingen i vores område ?
 • Hvordan ser fremtiden ud for os ?
 • Hvad er det vigtigste emne for os de kommende 4 år ?
 • Hvad vil vi gerne værne om og bevare i vores lokalområde?
 • Hvad er unikt for vores lokalområde og hvordan kan vi udvikle os med udgangspunkt heri ?
 • Hvad vil vi gerne have at vort lokalområde er kendt for og har vi en lokal identitet?

Plan- og udviklingsopgaver i kommunen

Distriktsrådet kan inddrages som lokalområdets ”stemme” over for kommunen og andre offentlige myndigheder i forbindelse med konkrete opgaver – f.eks. ved:

 • Udarbejdelse af planstrategi og kommuneplan
 • Udarbejdelse af lokalplaner
 • Udarbejdelse af udviklingsprojekter og lokale udviklingsstrategier
 • Udarbejdelse af masterplaner og helhedsplaner

Samarbejde med Syddjurs Kommune

Alle henvendelser fra distriktsråd bliver løbende fremlagt til orientering for Udvalgene for Plan, udvikling og kultur og Natur, teknik og miljø, så politikerne er bekendte med de sager, der optager distriktsrådene.

Formandens beretning fra generalforsamlingen fremlægges til orientering i Udvalget for Plan, udvikling og kultur.

Der afholdes et årligt dialogmøde for alle distriktsrådene og Udvalget for Plan, udvikling og kultur. Dialogmødet i 2020 blev udskudt pga. Covid-19.

Der blev afholdt et digitalt årsmøde den 3. maj 2021.

Slides fra præsentationen kan ses her. Billedkavalkade og Nyt fra Administrationen.

Der afholdes et fysisk årsmøde i Pindstrup den 19. august 2021 kl. 17.30 - 22.00. Program sendes ud til alle distriktsråd så snart det foreligger.

Distriktsrådene har en primær kontaktperson i kommunen. Det er p.t. udviklingskonsulent Alette Lena Skov-Hansen. Kontakt til alsh@syddjurs.dk eller telefon 87535058.

Hvordan laver vi et distriktsråd?

Der er i dag i alt 14 Distriktsråd i Syddjurs Kommune og alle lokaldistrikter er i dag repræsenteret af et distriktsråd. Dermed ikke sagt, at der ikke kan opstå nye distriktsråd, hvis der lokalt er interesse og opbakninger hertil. Det er Udvalget for Plan, udvikling og kultur der skal godkende distriktsrådet og også træffe beslutning om evt. tilskud. 

Tilskud til Distriktsråd

Forudsætning for at få tilskud er:

 1. At der er dannet en forening, godkendt iht. folkeoplysningsloven. (Jf. den generelle vejledning.)
 2. At foreningen har sit eget CVR nr. tilknyttet en Nemkonto.
 3. At ansøgningen er baseret på et lokalt samarbejde i lokalområdet og der er udpeget en lokal kontaktperson som ansvarlig referenceperson.

Tilskud udgør 23.214 kr. årligt og udbetales, når der er fremsendt referat fra den årlige generalforsamling inkl. formandens beretning.   

Hentet fra kommunens sagssystem
Opdateret: 06-05-2021 09:11

Kontakt