DUR - Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd er et samarbejde mellem Syddjurs og Norddjurs Kommune om erhvervsudvikling og erhvervsfremme.

 

Djursland Udviklingsråd (DUR) er et fælles strategisk forum for Syddjurs og Norddjurs kommuner.

Her mødes politikere fra Syd og Norddjurs med repræsentanter fra uddannelses-, turisme- og erhvervsliv samt repræsentanter fra organisationer og Region Midtjylland.

DUR mødes til 4 seminarer om året. I 2019 er det 3 seminarer og 1 studietur. På seminarerne drøftes udvalgte temaer i et strategisk perspektiv.

 

Nord og Syddjurs Kommuner har godkendt et sæt vedtægter for DUR. Her beskrives hvordan DUR skal arbejde med strategisk udvikling af Djurslands rammesætning for udvikling i de to kommuner.

Samtidig skal DUR fungere som dialog- og sparringsforum for Norddjurs og Syddjurs Kommune.

DUR’s opgave er at være et strategisk dialogforum med særlig fokus omkring:

  • Dialog om de potentialer for udvikling Djursland rummer, samt hvordan disse kan realiseres
  • Inspirere de 2 kommuners kommunalbestyrelse og byråd til udvikling af kommunernes styrker og potentialer
  • Medvirke til fortsat udvikling af stærke samarbejder på Djursland og styrke fælles interesser i forhold til omverdenen
  • Medvirke til formidling af de udviklingsmuligheder der findes på Djursland, samt dele viden i DUR

Formandsskab og Sekretariat

Det går på skift mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner at have formandsskab og ansvar for at sekretariatsbetjene DUR. I perioden 2018-2021 er det Syddjurs Kommune.

 

DUR’s medlemmer 2018-2021

Organisation

Navn

Syddjurs Kommune

Ole Bollesen, formand

Syddjurs Kommune

Claus Wistoft

Syddjurs Kommune

Kirstine Bille

Syddjurs Kommune

Tommy Bøgehøj

Syddjurs Kommune

Niels Gyldenlund Mikkelsen

Norddjurs Kommune

Jan Petersen, næstformand

Norddjurs Kommune

Else Søjmark

Norddjurs Kommune

Lars Østergaard

Norddjurs Kommune

Sebastian Rode-Møller 

Norddjurs Kommune

Benny Hammer

Dansk Industri Syddjurs

Rene Hougaard Brund, Scanpan

Dansk Industri Norddjurs

Afventer navn

Dansk Byggeri

Harald Grønlund

Dansk Erhverv

Per Thye Rasmussen 

LO

Torben Jakobsen

Djursland Landboforening

Hans Gæmelke

Business Djursland Syddjurs

Ole Sørensen

Business Djursland Norddjurs

Vibeke Tuxen

Erhvervsrepræsentanter Syddjurs

 
 

Peter Hove, Refurb ApS
Anne Sophie Gamborg, Møllerup Gods
Peder Grauslund Holmriis, Holmriis – Ebeltoft El installation A/S

Erhvervsrepræsentanter Norddjurs

 
 

Hans Ulrik Jensen, HUJ A/S
Michael Vinge, Lallemand

 

 

 

 

 

Uddannelsesområdet

NN

Destination Djurslands bestyrelse

Henrik B. Nielsen, Djurs Sommerland

Grenaa Havn

Henrik Carstensen

Aarhus Airport

Peer H. Kristensen 

Nationalpark Mols Bjerge

Jørgen Blach

   


Derudover inviteres de medlemmer af Folketinget der er valgt på Djursland med til DUR seminarer og studieture.

Derudover deltager de to kommuners kommunaldirektører og direktører med ansvar for erhvervs- og udviklingsområdet samt sekretariatsbistand.

 

Årsplan


Der er fastsat en kalender for 2020 med datoerne for de 4 DUR seminarer:

Seminarene tilrettelægges og afholdes sammen med andre aktører på Djursland. På det første DUR seminar vil forslag til temaer for den kommende periode blive drøftet.

Alle DUR medlemmer modtager outlook invitationer til alle seminarer.


Seminar 1 - 21. februar 2020
Seminar 2 - Studietur 21.-23. april 2020 (aflyst)
Seminar 3 - 18. september 2020
Seminar 4 - 11. december 2020

 

 

Medlemmer udpeget af Syddjurs Byrådet 2018 den 07-12-2017

Borgmester Ole Bollesen (A)

Kirstine Bille (F)

Niels Gyldenlund Mikkelsen (A)

Claus Wistoft (V)

Tommy Bøgehøj (C)

 

Opdateret: 24-08-2020 08:50

Kontakt