Frivilligrådets årsmøde 2021 - Tilmelding og opstillingserklæring

Frivilligrådet inviterer til årsmøde den 9. september 2021 kl. 17-20 i Rønde Idrætscenter

Til årsmødet vil der foruden årsberetning fra Frivlligråds formand være valg til Frivlligrådet.

Kort om Frivilligrådet

Frivilligrådets formål er, i et samarbejde med kommunen, at styrke og udvikle det frivillge sociale arbejde i Syddjurs i samspil med borgerne. Som medlem af Frivilligrådet er man med til at rådgive politikerne i hvordan § 18 tilskud bevilges til foreningerne, arrangere Frivillig Fredag og generelt med til at udvikle området. 

Frivilligrådet består af syv medlemmer og tre suppleanter, som tilsammen repræsenterer foreninger og organisationer, der arbejder med frivilligt socialt arbejde inden for følgende tre interesseområder:

  1. Ældre/ensomme. To medlemmer, en suppleant
  2. Børn og unge. To medlemmer, en suppleant
  3. Andre, herunder handicapområdet, humanitære foreninger, sygdomsforeninger og flygtningeområdet med videre. Tre medlemmer, en suppleant

Der skal i år vælges én kandidat tiil område 1 og 2, to kandidater til område 3 og én suppleant til hvert interesseområde.

Nuværende medlemmer af Frivilligrådet er på valg og genopstiller, opdelt efter interesseområder:

  • Område 1: Rådsmedlem Anna S. Jørgensen - Søhusparkens Vennekreds 
  • Område 2: Rådsmedlem Michael Møller Jensen - Krop Amok, Hornslet IF
  • Område 3: Rådsmedlem Helle Pedersen - Danske Handicaporganisationer og Anne-Lise Vester - Gigtforeningen 

Nuværende medlemmer af Frivilligrådet fortsætter uden valg:

  • Område 1: Elva Nørager - Ældresagen
  • Område 2: Jens Peter Mølgaard, Red Barnet
  • Område 3: Jørgen Bang, Dansk Blindesamfund

Tilmelding: Tilmelding er nødvendig, og skal ske senest 5. september, ved at udfylde skemaet nedenfor.

Opstilling: Ønsker du at opstille til Frivilligrådet, udfyldes opstillingserklæringen og indsendes med underskrift til syddjurs@syddjurs.dk att.: Kultursekretariatet, senest den 1. september 2021.

Tilmelding - under boksen

BilagStørrelse
opstillingserklaering.docx47.11 KB
Opdateret: 08-09-2021 11:21

Kontakt