Støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18

Syddjurs Kommune har afsat et budget til Frivilligrådet, med midler til en Hovedpulje og en Udviklingspulje. Af disse ydes der tilskud til frivilligt socialt arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer.

 • Fra Hovedpuljen bevilges tilskud til eksisterende indsatser og aktiviteter og har ansøgningsfrist én gang årligt.
 • Fra Udviklingspuljens bevilges tilskud til nye initiativer, indsatser og aktiviteter og har løbende ansøgningsfrist.

Ansøgninger til de to puljer behandles efter følgende retningslinjer:

 • Indsatser der har et konkret socialt formål og primært udføres af frivillige
 • Indsatsen skal primært være rettet mod borgere bosat i kommunen
 • Den frivillige indsats skal være til gavn for andre end én selv og ens familie
 • Der kan ydes støtte til en frivillig forening/gruppe i en opstartsfase
 • Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner men til aktiviteter målrettet afgrænset grupper
 • Der ydes ikke tilskud til transport til/fra aktiviteten
 • Der ydes normalt ikke tilskud til husleje, forplejning, løn eller andre drifts- og administrationsudgifter

Fra de to puljer bevilges tilskud til indsatser der henvender sig til en eller flere af følgende målgrupper

 • Børn og unge med særlige udfordringer
 • Ældre som er særligt udsatte eller ensomme
 • Misbrugere eller tidligere misbrugere
 • Kronisk syge, handicappede og sindslidende
 • Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper
 • Etniske minoriteter, som har vanskeligt ved at blive integreret
 • Mennesker i krise
 • Pårørende til ovenstående målgrupper

Indsatsen kan henvende sig til målgruppen på tre måder, hvorefter tilskudsniveauet vurderes

 1. Indsatsen er direkte henvendt til en eller flere af målgrupperne - Tilskud vurderes fra ansøgning til ansøgning.
 2. Indsatsen er ikke direkte henvendt mod en af målgrupperne, men kan medvirke til at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer hos en eller flere af målgrupperne eller borgere der er i risiko for at blive en del af målgruppen – her ydes maksimalt et tilskud på 5.000 kr. Ved særlige tilfælde hvor indsatsen når ud til mange, ydes der maksimalt et tilskud på 10.000 kr.
 3. Aktiviteten henvender sig ikke til målgrupperne – her ydes ikke tilskud. 

 

Ansøgningsskema

/borger/kultur-og-fritid/tilskud-puljer-og-blanketter/frivilligt-socialt-arbejde-ss-18-1

 

Når du har modtaget støtte
skal redegørelse for aktiviteten indsendes senest den 31. januar det efterfølgende år.

Skemaet findes længere ned på denne side.

Ansøgningsfrister 
Ansøgningsfrist til hovedpuljen: Den 15. september hvert år.

Ansøgningsfrist til udviklingspuljen: løbende 

Der afsendes kvittering for modtaget ansøgning.

Hentet fra kommunens sagssystem
Opdateret: 27-08-2020 00:30

Kontakt