Grundlisteudvalget

Udvalgets opgave er én gang hvert 4. år at udvælge et antal personer der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.

Personer, det udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere.

I Syddjurs Kommune udtages ca.140 personer til grundlisten.

Udpeget i Byrådet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025

Kristian Damsgaard (C)

Niels Gyldenlund Mikkelsen (A)

Ingrid Boldsen (F)

Christoffer Pedersen (V)

Heine Skovbak Iversen (B)

 

Opdateret: 02-01-2022 10:49

Kontakt