Hjemmeværnets distriktsudvalg

Optagelse af frivillige i hjemmeværnet

Distriktsudvalget træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

Forsvarsministeren udpeger medlemmerne efter indstilling fra landets byråd.

Syddjurs Kommune skal indstille ét byrådsmedlem.

Udpeget af Byrådet 2021 den 08-12-2021

Jan Bruno Jensen (A)

Opdateret: 02-01-2022 10:53

Kontakt