Komite for Arkitektur- og bevaringspris

Syddjurs Kommune og foreningen BLIS, By- og Landskabskultur i Syddjurs har sammen taget initiativ til at indstifte en Arkitektur- og bevaringspris

Idéen med Arkitektur- og bevaringsprisen er derfor at synliggøre særligt vellykkede projekter, både ny arkitektur og bevaringsværdige bygninger. Ejerne af fredede og bevaringsværdige huse eller kulturmiljøer, som bliver udvalgt til at modtage prisen, vil modtage en plakette og et diplom og blive hædret for deres indsats.

Prisen uddeles en gang om året ved et offentligt arrangement på Arkitekturens dag, den 1. oktober.

Der er nedsat en Komité, som udpeger projekter, der findes værdige til at modtage prisen. Komitéen har 5 medlemmer som repræsenterer Syddjurs Kommune, Museumsforeningen og lokalarkiverne, BLIS samt en fagperson inden for arkitektur og kulturarv.

 • Formand Kirstine Bille, Udvalgsformand for Plan, udvikling og kultur i Syddjurs kommune
 • Poul Møller, Direktør for Plan, udvikling, kultur, byggeri m.v.
 • Hans Grøn, repræsentant fra  BLIS’s bestyrelse
 • Jørgen Nyhuus, fælles repræsentant udpeget af Museumsforeningen for Ebeltoft og Omegn og lokalarkiverne i  Syddjurs Kommune, og
 • Jakob C. Pedersen, akademisk arkitekt med bopæl i kommunen udpeget af BLIS og Syddjurs Kommune.

Alle kommunens borgere inviteres til at komme med forslag til projekter, som  er særligt vellykkede og færdiggjort inden for de seneste tre år, og som man mener lever op til flere af de stillede krav.

Kriterierne for tildeling af Syddjurs Kommunes Arkitektur- og bevaringspris er:

Projekter, som er særlig vellykkede og færdiggjort inden for de seneste tre år.

Projekterne kan omfatte bevaring af bygninger, kulturmiljøer, kulturhistoriske spor samt nye bygninger, restaurering, ombygninger, tilbygninger, byrum, bydesign og landskabsanlæg, og opfylder en eller flere af følgende kriterier:

 • Indlevelse i stedet, funktionen og omgivelserne
 • Høj arkitektonisk kvalitet
 • Udgør et bygget miljø, et anlæg eller kulturmiljø, der skaber æstetiske og trygge rammer om det gode liv inden for bosætning, erhverv og turisme
 • Bevarer og udnytter kulturarvens potentiale med respekt for de bærende bevaringsværdier og nutidigt liv.
 • Demonstrerer en særlig materialebevidsthed og høj faglig kvalitet i udførelsen
 • Bæredygtighed er indtænkt i projektets realisering og drift

Alle kommunens borgere inviteres til at komme med forslag til projekter, som man mener lever op til flere af de stillede krav.

Ved indstilling af et forslag til kandidat skal WEB-formular anvendes - se siden til venstre i menuen.

Opdateret: 17-05-2016 12:33

Kontakt