Kredsråd vedrørende politiets virksomhed

Kredsrådet holder møde 4 gange årligt.

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

Kredsrådet holder møde 4 gange årligt.

Sammensætning
Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner som politikredsen omfatter. Der vælges desuden en stedfortræder for borgmesteren af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Udpeget af Byrådet den 08-12-2021

Borgmester Michael Stegger Jensen (A)

Stedfortræder: Claus Wistoft (V)

Opdateret: 02-01-2022 10:56

Kontakt