Øvrige

Øvrige nævn, udvalg og bestyrelser med medlemmer udpeget af Byrådet

Bestyrelse for Social- og Sundhedsskolen i Randers

Beslutning i Byrådet den 08-12-2021
Kirstine Kahr Kvorning (C)

 

Brugerråd for Skov- og naturstyrelsen Kronjylland


Beslutning i Byrådet 2018 den 07-12-2017:
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

2 andre lokale udpeges af Styrelsen og Syddjurs Kommunes miljøafdeling

Den forberedende Grunduddannelse (FGU)

Beslutning i Byrådet den 08-12-2021

Jan Aude (C)

Byrådet overdrager udpegningen af et fælles medlem til Randers Kommune som beliggenhedskommune.

 

Kulturskolen Syddjurs

Beslutning i Byrådet den 08-12-2021:
Medlem: Marianne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Morten Siig Henriksen (F)

 

Letbaneråd

Beslutning i Byrådet 2021 den 08-12-2021:
Kirstine Bille (F)

 

Repræsentantskabet for TV2 Østjylland

Beslutning i Byrådet den 08-12-2021
Søren Høg (V)

Lene Straarup (A)

 

Skatteankenævn og vurderingsankenævn

Beslutning i Byrådet den 08-12-2021
Skatteankenævn Djursland:

Medlem: Marianne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

Medlem: Dorthe Le Fevre (C)

Stedfortræder: Kristian Damsgaard (C)

Medlem: Ole S. Hansen (A)

Stedfortræder: Erling Langfeldt Mikkelsen (A)

Vurderingsankenævn Kronjylland og Aarhus:

Medlem: Eigil Holm-Nielsen (F)

 

Valgbestyrelse ved folketingsvalg og EU-valg

Beslutning i Byrådet den 08-12-2021

Formand: Michael Stegger Jensen (A)

Stedfortræder: Ole S. Hansen (A)

Næstformand: Christoffer Pedersen (V)

Stedfortræder: Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

Medlem: Kirstine Bille (F)

Stedfortræder: Heine Skovbak Iversen (B)

Medlem: Bjørn Jensen (C)

Stedfortræder: Kirstine Kahr Kvorning (C)

 

Valgbestyrelse ved kommunale valg

Beslutning i Byrådet 2022-2025 den 08-12-2021
Økonomiudvalget vælges som valgbestyrelse, herunder med følgende sammensætning:

Formand: Michael Stegger Jensen (A)

Stedfortræder: Ole S. Hansen (A)

Næstformand: Claus Wistoft (V)

Stedfortræder: Christoffer Pedersen (V)

Medlem: Riber Hog Anthonsen (V)

Stedfortræder: Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

Medlem: Kirstine Bille (F)

Stedfortræder: Kim Lykke Jensen (F)

Medlem: Tommy Bøgehøj (C)

Stedfortræder: Kasper Kolstrup Møller (C)

Medlem: Heine Skovbak Iversen (B)

Stedfortræder: Michael Aakjær (A)

Medlem: Jesper Yde Knudsen (Ø)

Stedfortræder: Niels Peter Mortensen (Ø)

 

Valgbestyrelse ved skolebestyrelsesvalg

Beslutning i Byrådet 2018 den 07-12-2017
Udpeges af borgmesteren

 

Viden Djurs

Beslutning i Byrådet den 08-12-2021
Gunnar Sørensen (V)

 

Den Selvejende Institution Ebeltoft Bofællesskaber
Det er den selvejende institutions formål at opføre, administrere og udleje boliger m.v. til sociale formål og beliggende i Syddjurs kommune.

Udpeget af Byrådet den 08-12-2021

Linda Brask (A)

Jens Rasmussen (F)

Ole Bjerregaard (V)

VUC Djursland

Byrådet beslutter at overdrage kompetencen til at udpege 1 medlem til bestyrelsen for VUC Djursland til Norddjurs Kommune, på vegne af Norddjurs og Syddjurs Kommuner, for en 4-årig funktionsperiode fra 1. maj 2022.

Opdateret: 02-01-2022 11:31

Kontakt