Trafikselskab Region Midtjylland

Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område:

    Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
    Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
    Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
    Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
    Privatbaner.

Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers områder.

Byrådet i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet. Repræsentantskabet består af ét medlem fra hver af de deltagende kommuners byråd. Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i styrelseslovens § 24, stk. 3.

Trafikselskabet fastsætter selskabets vedtægter, som skal godkendes af repræsentantskabet og de berørte regionsråd og derefter af transportministeren og økonomi- og indenrigsministeren.

Beslutning i Byrådet den 08-12-2021

Medlem: Claus Wistoft (V)

Stedfortræder: Kirstine Bille (F)

Opdateret: 02-01-2022 11:02

Kontakt