Skoleforum

Skoleforum indgår de dialogmøder på skoleområdet, der skal afholdes to gange årligt (jf. Folkeskoleloven). Skoleforum er det tredje årlige møde mellem repræsentanter fra skoleområdet og det politiske udvalg. Skoleforum blev stiftet af Byrådet tilbage i marts 2016. Se desuden vedlagte kommissorium.

Deltagere

  • Medlemmerne af udvalget for familie og institutioner
  • Formænd for skolebestyrelser
  • Skoleledere
  • Repræsentant fra Social og Familie
  • Repræsentant fra Erhverv og Beskæftigelse
  • Fællestillidsrepræsentanter for pædagoger og lærere
  • En repræsentant fra BUPL og en repræsentant fra DLF
  • Direktør for Børn og Læring
  • Chef for Børn og Læring
BilagStørrelse
kommissorium for skoleforum.pdf65.42 KB
Opdateret: 08-08-2018 15:08

Kontakt