Beboerklagenævn

Det fælleskommunale beboerklagenævn for Djursland

Følgende er beskikket fra 1. januar 2019 til 31. december 2022 for beboerklagenævnet:

Formand, beskikket af Ankestyrelsen:

Morten Gregers Berdiin

Åse Terkelsen (1. suppleant)

Bent Pedersen (2. suppleant)

Udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune på grundlag af indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdeling på Djursland:

Lars Kirstein Pedersen

Dennis Larsen (stedfortræder)

Udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune på grundlag af indstilling fra de større lejerorganisationer på Djursland:

Kurt Jensen

Andreas Mossalski (stedfortræder)

Socialt sagkyndig, udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune:

Laura Siersbæk Nielsen

Tine Gerrild Olsen (stedfortræder)

> Læs mere om beboerklagenævnet på borgerportalen her

Opdateret: 07-02-2020 14:54

Kontakt