Huslejenævn

Det fælleskommunale huslejenævn for Djursland

Følgende er beskikket fra 1. januar 2019 til 31. december 2022 for huslejenævnet:

Formand, beskikket af Statsforvaltningen:

Morten Gregers Berdiin

Åse Terkelsen (1. suppleant)

Bent Pedersen (2. suppleant)

Udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune på grundlag af indstilling fra udlejerorganisationen på Djursland:

Leon Nordmand Vetter

Joachim Jorge Vetter (1. stedfortræder)

Søren Schack Poulsen (2. stedfortræder)

Udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune på grundlag af indstilling fra de større lejerorganisationer på Djursland:

Tine Storvang

Christoffer Haacks Hansen (stedfortræder)

Socialt sagkyndig, udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune og byrådet i Syddjurs Kommune:

Laura Siersbæk Nielsen

Tine Gerrild Olsen (stedfortræder)

 
Opdateret: 07-02-2020 14:58

Kontakt