Valgplakater

Valgplakater skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer

Det er loven der bestemmer, hvor og hvornår der må ophænges valgplakater i forbindelse med et valg, ligesom der også er andre lovbestemte krav til de ophængte valgplakater. Lovene er vedtaget af Folketinget.

Spørgsmål vedrørende ophængning af plakater i Syddjurs Kommune kan rettes til Veje og Trafik, på tlf. nr. 8753 5480 eller veje.trafik@syddjurs.dk.

Til kommunal- og regionsrådsvalget 16.november 2021 gælder følgende frister:

Lørdag 23.oktober kl.12
Tidligst fra dette tidspunkt kan der uden tilladelse fra vejmyndigheden ophænges valgplakater på højst 0,8 m2 på offentlige veje og private fællesveje i byer og bymæssige områder. De nærmere regler herom i vejlovgivningen skal i øvrigt iagttages.

Onsdag den 24. november 2021
Senest ved dette døgns afslutning skal valgplakater, der efter vejlovgivningens regler er ophængt uden tilladelse fra vejmyndigheden, være taget ned. 

Lovgivning

Vi henviser til Lov nr. 1520 af 27.12.2014 om offentlige veje m.v. med senere ændringer og til Lovbekendtgørelse nr. 1234 af 04.11.2015 med senere ændringer.

Vejledning

Se Vejdirektoratets vejledning om valgplakater ved vejene på deres hjemmeside her 

Du kan også læse mere om reglerne og hvad du/I skal være opmærksomme på i de vedhæftede filer.
 

Opdateret: 14-10-2021 16:48

Kontakt