Udviklingsmuligheder langs Hovedgaden i Rønde

Syddjurs Kommune har i Kommuneplan 2020 udlagt en række områder med særlige fortætnings-potentialer. Rønde er i blandt disse byer.

Den fortættede by kræver klare rammer for udviklingen, bevidsthed om detaljen og megen omhu for at være attraktiv at bo, leve og arbejde i. Det er beboere og erhvervsdrivende i Rønde meget bevidste om, hvilket tydeligt fremgår af en spørgeskemaundersøgelse, som ligger til grund for udarbejdelsen af de bærende principper for fortætning af Hovedgaden i Rønde. 

For at skabe de bedst mulige forudsætninger for den fremtidige udvikling af Hovedgaden i Rønde er arbejdet videre med Helhedsplan for Rønde samt Visionen for Rønde. De bærende principper for tætning skal ses som en bystrategiske redskab til fremtidige projekter.

 

Syddjurs Kommune har derfor arbejdet for, at sikre at balancen mellem at sætte rammer for byens udvikling samtidig med, at det skal være muligt for idérige borgere og driftige erhvervsdrivende at bidrage til den gode oplevelse i Hovedgaden.

De bærende principper for fortætning af Hovedgaden i Rønde tager så vidt muligt udgangspunkt i de ønsker som Handelsstandsforeningen, Distriktsrådet og borger i Rønde har til fremtidens Hovedgade. 

 

Principkataloget for fortætning understøtter og skaber mulighed for at virkeliggøre de bærende principper for fortætning af Hovedgaden i Rønde, når der i fremtiden arbejdes med konkrete udviklingsprojekter.

 

Strategi for planlægningen af Rønde midtby skal fremover arbejde for at binde flere sideløbende projekter sammen.

Samlet set er der tale om en helhedsorienterede strategi for Røndes bymidte, svarende til en af anbefalingerne fra det nationale projekt Levende Bymidter. Et helhedsorienteret projekt vil kunne skabe unikke muligheder for at skabe synergier mellem byliv, handelsliv og turisme gennem følgende tiltag:

  • At skabe en smuk blå/grøn forbindelse der binder hovedgaden sammen, der udtrykker Porten til Nationalpark Mols Bjerge.

  • At få ledt en del af trafikken til parkeringsarealet ved Birkevej.

  • At etablere grå, grønne og blå byrum der skaber mulighed for forskelligartede aktiviteter og opholdsformer.

  • At udvide byrummet ved at gøre bagside til forside og inkludere de solvendte udkigsrum langs Birkevej.

  • At få skabt en stærk forbindelse til byparken, så den bliver en endnu mere aktiv del af bymidten.

 

Opdateret: 07-01-2022 09:11

Kontakt