Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream - alternativt se videoen på kommunens facebook

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 15. december 2021 kl. 16.00

Mødet er lukket for offentligheden pga. Corona. Spørgsmål til spørgetid kan fremsendes til hlyt@syddjurs.dk - se regler for spørgetid her

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 897 Spørgetid 15. december 2021
Punkt 898 Efter anmodning fra Jesper Yde Knudsen (Ø): Budget 2022 - Udmøntning af effektiviseringer - Udvalget for familie og institutioner    
Punkt 899 Beredskab & Sikkerhed: Godkendelse af Plan for Fortsat Drift og Sundhedsberedskabsplanen
Punkt 900 Beredskab & Sikkerhed: Orientering om ny lov om brandsyn samt ny måde at gå brandsyn
Punkt 901 Godkendelse af vedtægt for borgerrådgiverfunktionen samt forslag til ansættelsesudvalgets sammensætning
Punkt 902 Godkendelse af model for forsøgsordning med digitale borgerforslag
Punkt 903 Tilrettelæggelse af Syddjurs Kommunes interne whistleblowerordning
Punkt 904 Boligselskabet af 2014, godkendelse af frasalg af erhvervsejendom    
Punkt 905 Lokalplan 441. Boligområde ved Drasbeksgade og Bredgade i Kolind. Forslag.
Punkt 906 Lokalplan 442. Rekreativt område til Djurs Sommerland feriepark ved Nimtofte. Forslag.
Punkt 907 Retningslinjer for midlertidig anvendelse af kommunale lokaler
Punkt 908 Garanti for lån. Tirstrup Hallen    
Punkt 909 Program for Områdefornyelsen af Nimtofte
Punkt 910 Spildevandsplan for Syddjurs Kommune 2022 - 2025. Endelig godkendelse
Punkt 911 Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2022
Punkt 912 Plan for den økonomiske opgave på familieområdet 2022
Punkt 913 Godkendelse af servicetilbud og kvalitetsstandarder for Sundhed og Omsorg
Punkt 914 Pris- og leverandørkrav til leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og rehabiliteringsforløb samt leverandører af madservice
Punkt 915 Plan for ændringer i opgaveløsningen på socialområdet i 2022
Punkt 916 Arealoverførsel, der medfører ændring af kommunegrænse(Lukket punkt.)
Punkt 917 Godkendelse af salg af ejendom(Lukket punkt.)
Punkt 918 Køb af areal i Thorsager(Lukket punkt.)
Punkt 919 Underskriftark - Byrådet 15. december 2021

Opdateret: 14-12-2021 08:28