Ebeltoft i udvikling – status 2021

Byforum
Byforum

Tak til alle der deltog på BYFORUM - Ebeltoft i Udviklings store arrangementet den 16. august. Det var en fornøjelse at se så mange fremmødte til denne store event i projektet Ebeltoft i Udvikling. Vi sætter pris på alle jeres gode kommentarer og de mange bidrag til arbejdsgruppernes videre arbejde. 

Formålet med BYFORUM var at præsentere alt materiale fra Ebeltoft i Udviklings koordineringsgruppe og de syv projektgrupper: 

•    Posthusgruppen, 
•    Jernbanegadegruppen, 
•    Museumsgruppen, 
•    Kyststigruppen, 
•    Fiskerihavnsgruppen, 
•    Bosætningsgruppen og 
•    Gruppen Det gode børne og ungdomsliv.

Koordineringsgruppen udgav i januar 2021 en statusrapport som det, på grund af corona-restriktioner, først var muligt at præsentere for en større kreds i august 2021. Indholdet i rapporten “Ebeltoft i udvikling – sammenfatning og anbefalinger 2020” blev præsenteret af Koordineringsgruppen. 

Desuden var det muligt at tale med arbejdsgrupperne der alle var være repræsenteret ved egne projektboder. Ved de enkelte boder kunne man orientere sig om projektarbejdet og drøfte resultaterne og det fremtidige arbejde med medlemmerne af arbejdsgrupperne. Der var mulighed for at stille spørgsmål til gruppe og kommentere projekterne både i grupper og i plenum. Sidst på dagen blev der lavet en sammenhængende opsamling på alle kommentarer.

Vi har nu samlet alt materiale fra arrangementet her på Syddjurs Kommunes hjemmeside. Du kan både finde en status på Ebeltoft i Udvikling, en kort opsamling på BYFORUM og et samlet referat fra arrangementet den 16. august. Desuden kan du finde Koordineringsgruppens præsentation, alle arbejdsgruppernes plancher samt liste over alle kontaktpersoner.  Du kan også hente alle materialer som en samlet pfd og finde Kyststigruppens projektforslag og den oprindelige statusrapport.

Alle arbejdsgruppernes mange forslag danner nu grundlag for en samlet indstilling til politisk behandling i Byrådet i november. Formålet er at samle trådene i det hidtidige arbejde og at sætte den fremtidige kurs for Ebeltoft i Udvikling. Vi ser frem til at kunne fortælle meget mere om dette i slutningen af 2021 og i starten af det nye år.

I den kommende tid vil vi have fokus på politisk behandling af arbejdsgruppernes forslag og realisering af arbejdsgruppernes forslag. Vi ser desuden frem til at komme i gang med udviklingen af klimarobust kystkultur i Ebeltoft i samarbejde med Realdania. Endelig glæder vi os naturligvis over at Syddjurs kommune og de mange ildsjæle i Ebeltoft er nomineret til Byplanprisen 2021. 

Vi ser frem til fortsat at udvikle fremtidens Ebeltoft i fællesskab med byens borgere og interessenter. 
 

Opdateret: 29-09-2021 15:35

Kontakt