Jura og demens

Denne side giver dig information om juridiske problemstillinger og løsninger, som ofte er forbundet med demens.

Har du sikret hvem der skal varetage dine interesser, hvis du ikke selv kan længere? Ellers kom og hør om fremtidsfuldmagter

 

At få en demenssygdom, og at blive pårørende til en person med demens, kan føles som at træde ind i en ny verden - eller ud på dybt vand. Mange føler sig ikke foreberedt på de beslutninger, som du i nogle tilfælde må træffes på din nærtståendes vegne.

Det vedhæftede dokument "Jura - Når du skal handle på en anden persons vegne" er udarbejdet af Nationalt Videnscenter for Demens, og indebærer rådgivning om hvad det vil sige at kunne handle på egen hånd, udarbejdelsen af fuldmagter, fremtidsfuldmagter og værgemål samt et plejetestemante.

Dokumentet "Justitsministeriets vejledning om fremtidsfuldmagter" er udarbejdet af Justitsministeriet, og indeholder en udførlig beskrivelse af Fremtidsfuldmagter samt vejledning i udarbejdelsen af denne.

Læs mere om Fremtidsfuldmagter her: https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/fremtidsfuldmagt

Hvis du har spørgsmål om juridiske sager i forbindelse med demens, kan du altid tage kontakt til Demensteamet, som vil vejlede dig eller lede dig i retning af mere specialiseret rådgivning til netop jeres situation.

 

 

Opdateret: 22-07-2019 09:27

Kontakt