Frivillighedsområdet

Har du lyst til at være en del af et stykke socialt arbejde, der bidrager til øget livskvalitet både hos den, der yder indsatsen og den, der modtager den – så bliv frivillig på ældreområdet.

Se hvem du skal kontakte for de enkelte områder i kontaktmenuen til højre.

Hvad vil det sige at være frivillig?

  • De frivilliges styrke er, at de med udgangspunkt i egne livserfaringer og engagement kan være med til at støtte mennesker, der har brug for hjælp.
  • Syddjurs Kommune ønsker at styrke og synliggøre det frivillige sociale arbejde. Derfor støtter og medvirker kommunen aktivt til inspiration og dialog med de frivillige.
  • De frivillige kan ikke pålægges opgaver af kommunen. De vælger og prioriterer selv deres indsats.
 

Opgaver, der kan varetages af frivillige

  • Pasning af caféerne på ældrecentrene
  • Hjælp ved arrangementer i caféerne eller på ældrecentrene, f.eks. borddækning, ledsagelse af deltagere i arrangementet, afrydning, evt. opvask.
  • Gåture
  • Igangsættere og holdledere for aktiviteter i de åbne centre 
  • Ledsagelse
  • Nærvær og hygge i borgerens eget hjem 
 
Som frivillig har man tavshedspligt.
 
 
Opdateret: 11-08-2021 11:22

Kontakt