Hjælpemiddelcentret - levering, afhentning og reparation

Syddjurs Kommune sørger for levering, afhentning og reparation af dine hjælpemidler, mens du selv står for den daglige vedligeholdelse

 

Når du får bevilliget et hjælpemiddel, leveres dette fra:

Hjælpemiddelcenteret
Gråskegårdevej 2B
Tirstrup
8400 Ebeltoft

Henvendelse:
Du kan kontakte Hjælpemiddelcenteret på tlf. 87 53 61 00.

Der er telefontid:

Mandag-tirsdag 9.00-12.00
Onsdag lukket
Torsdag-fredag 9.00-12.00

Du kan også sende en e-mail: hjaelpemiddelcentret@syddjurs.dk

Hjælpemiddelcenter 2

 

 

Reparation af genbrugshjælpemidler

Syddjurs Kommune Hjælpemiddelcenter yder hjælp til nødvendige reparationer af udlånte genbrugshjælpemidler. I de tilfælde hvor et genbrugshjælpemiddel skal udskiftes, kan der være behov for en ny vurdering af sagsbahandleren, af berettigelsen af hjælpemidlet.


Vedligeholdelse af genbrugshjælpemidler

Du er selv ansvarlig for at vedligeholde og rengøre det udlånte hjælpemiddel, og eventuelle udgifter i forbindelse med dette, påhviler dig.

Du er derfor, som udgangspunkt, ansvarlig for at lappe dæk på en udlånt kørestol og sikre tilstrækkelig luft i dækkene.

Dog ydes der hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning – dette uanset antallet af kørestole,du har. Du betaler selv den første årlige udskiftning, og skal kunne fremvise kvittering for udgiften til dette. Herefter vurderes det af sagsbehandleren, om der er tale om et reelt behov for udskiftning.

Forbrugsgoder

Et forbrugsgode vil i langt de fleste tilfælde blive din ejendom, og derved vil ansvaret for vedligeholdelse, reparation og udskiftning overgå til dig.

 

Hjælpemiddelcenter #2

 

 

Opdateret: 09-07-2019 12:45

Kontakt