Sådan søger du om hjælpemiddel/boligændring

I selvbetjeningsboksen kan du hente, udfylde og sende ansøgningsskema til hjælpemidler eller boligændringer.

De grundlæggende visitationskriterier til et hjælpemiddel eller boligændring er begrundet i servicelovens §§ 112, 113 og 116.

Bevillingen af et hjælpemiddel eller en boligændring beror på en konkret individuel faglig vurdering. Det vil sige, om det ansøgte hjælpemiddel i væsentlig grad vil kunne afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse eller gøre dig i stand til at blive fastholdt i dit arbejde, fleksjob eller lignende.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. Der kræves altid lægeoplysninger for, at en ansøgning kan vurderes. I nogle tilfælde vil du få et hjemmebesøg som en del af ansøgningsproceduren. Her får du mulighed for at uddybe din ansøgning.

Vedr. personlige kropsbårne hjælpemidler kontaktes:
Team kropsbårne hjælpemidler på tlf. 8753 5859, kl. 9-11 dgl./onsdag lukket

Vedr. andre hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer kontaktes:
Visitationen på tlf. 8753 66 00, dgl. 9 - 11/ onsdag lukket.

Vedr. hjælpemidler i forbindelse med varetagelse af job, virksomhedspraktik, fleksjob eller lignende, kontakt koordinator Janne Olsen i Center for Job og Fastholdelse på tlf. 8753 5171/ man-onsdag 8-15/ torsdag 8-17/ fredag 8-12.

 

Kommunen gør opmærksom på, at en lægelig anbefaling af brug af et produkt ikke er ensbetydende med, at betingelserne  for bevilling heraf som et hjælpemiddel er opfyldt i henhold til Servicelovens § 112.

 

 

 

 

Opdateret: 26-08-2020 10:58

Kontakt