3.2.2. Afværgehjælp, § 8

Plejefamilier, der er godkendt som generelt egnede efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 2, jf. § 66 a, stk. 1, nr. 1, kan kortvarigt fastholde eller føre et barn eller en ung væk fra en situation, når det er nødvendigt for at afværge, at barnet eller den unge ødelægger eller beskadiger ting i et ikke ubetydeligt omfang.

Opdateret: 07-04-2017 10:22

Kontakt