Støttende samtaler

Har du brug for at tale om de udfordringer og følelser som er forbundet med livet som pårørende?

At have sygdom tæt inde på livet kan være forbundet med særlige følelsesmæssige og praktiske udfordringer for dig som er pårørende. 


Ved en indledende samtale vil vi sammen undersøge, kommunens muligheder for at imødekomme dit behov for støtte og rådgivning. 
 

Kommunens tilbud kan indeholde et kort samtaleforløb:
  • Et kort, støttende og afklarende samtaleforløb
  • Vi tager udgangspunkt i dét, som er vigtigt for dig
  • Samtaler med en pårørendevejleder kan også være forebyggende
  • Tilbuddet er gratis og kræver ikke henvisning

 
Hvis du er tynget i sådan en grad, at behandling er nødvendig, anbefales du at kontakte egen læge for en henvisning. Som pårørende har du ret til 60 % tilskud fra staten til psykologbehandling gennem henvisning fra egen læge (OBS. kun til psykologer med ydernummer).


Hvem kan modtage samtalerne?

Samtalerne med vores pårørendevejleder kan tilbydes til dig, som er nærmeste pårørende til en person med en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Tilbuddet er til dig, som står i en aktuel, krævende situation, som kan være svær at håndtere alene. Belastningen kan have forskellige årsager, som alle er reelle. 


Dette kan være oplevelsen af ensomhed eller afmagt, at gå alene med svære tanker og bekymringer, følelsen af sorg eller frygt for at miste. Det kan også skyldes omvæltninger i hverdagen som følge af sygdom, f.eks. at modtage hjælp til plejen eller at blive nødt til at flytte. Endeligt oplever mange pårørende meget blandede følelser, når de mister deres kære efter et sygdomsforløb. Sorgen kan være blandet med alt fra lettelse, vrede, taknemmelighed, frustration, angst og accept.
 

Formålet med samtalen

Formålet er at fremme din trivsel i hverdagen – at få sænket skuldrene, passe på dig selv og på sigt at højne din livskvalitet. Dette kan ske gennem støtte til at finde, og genfinde, styrke og personlige ressourcer til at overkomme aktuelle udfordringer. Det kræver også refleksion over de tanker og handlinger, som kan tynge dig i hverdagen. Det er derfor vigtigt, at du er indstillet på at arbejde med emner og følelser, som kan være svære.


Hvorfor er dette vigtigt?

En stressfyldt hverdag kan være en stor belastning både fysisk og psykisk. Det er derfor vigtigt at kunne reagere på de små signaler, inden kroppen selv siger stop. Støttende samtaler er ikke kun virksomme, når du er blevet syg, men kan også være forebyggende, så du bliver bedre rustet til at klare belastningen i hverdagen.


Pårørende ved demens eller hjerneskade

Samtalerne er for alle pårørende uanset diagnose, dog vil jeg understrege, at de støttende samtaler er et supplement til den støtte og rådgivning, som demenskonsulenter og hjerneskadekoordinator i Syddjurs kommune allerede tilbyder. Samtalerne vil derfor ikke stå i stedet for denne rådgivning, men forskellen ligger derimod i, at dette forløb sætter dig og din hverdag i centrum.
 

Opdateret: 21-06-2021 14:27

Kontakt