Hjælp til betaling af tandbehandling (§ 82)

Du har mulighed for at få hjælp til betaling af nødvendig og helbredsmæssig begrundet tandbehandling, hvis du ikke selv har økonomisk mulighed for at betale
Blanketter/Selvbetjening: 

Det skal du vide

Ved ansøgning om hjælp til betaling af tandbehandling, skal kommunen vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet.

Kommunen skal endvidere vurdere, om du selv har mulighed for at afholde udgiften. Ved vurderingen indgår også en eventuel ægtefælles økonomiske forhold. Det er derfor vigtigt, at du fremsender den nødvendige dokumentation for både dig og din eventuelle ægtefælle.

Hvem kan søge

  • Du skal have dansk statsborgerskab eller lovlig opholdstilladelse i Danmark
  • Du skal have fast ophold i Danmark og som udgangspunkt skal behandlingen udføres i Danmark

Sådan søger du

Du kan som hovedregel ikke få dækket udgifter til behandling, som du allerede har fået udført. Du skal derfor altid søge før du begynder behandlingen.

Du søger ved at fremsende behandlingsoverslag fra din tandlæge. Derudover skal du også sende formue og indtægtsoplysninger på dig og din ægtefælle.

Søg digitalt ved at følge linket i toppen

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål kan du henvende dig til Ydelseskontoret på mail syddjurs@syddjurs.dk eller på tlf. 87535000.

 

 

Opdateret: 22-06-2018 11:39

Kontakt