BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et centralt register i Danmark, der har oplysninger om alle bygninger.
Blanketter/Selvbetjening: 

Ret BBR-oplysninger for din bolig
Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så kan du rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR
Gå til Ret BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et centralt register i Danmark, der har oplysninger om alle bygninger. Der er bl.a. oplysninger om ejendomsnummer, adressebetegnelse, bygningsnummer, antal bygninger, lejligheder og erhvervsenheder pr. ejendom, bygningsmaterialer, konstruktionsforhold og lignende.

Bemærk at ejendommens ejers er forpligtiget til at påse, at registreringen af samtlige ejendommens bygninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er udtømmende, og afspejler de faktiske forhold.

Det er den enkelte kommune, der har ansvar for registreringen i BBR.

Der udskrives automatisk en ny BBR-ejermeddelelse, når en ejendom får ny ejer, eller der sker ændringer på ejendommen.

Ejendomsoplysninger online
BBR og ejendomsoplysninger er tilgængelige via Den Offentlige Informationsserver, hvor du kan finde de registrerede data for din egen og andres ejendomme.

Sanktionsmulighed for manglende eller urigtig registrering i BBR
Syddjurs Kommune har på byrådsmødet den 29. november 2012 besluttet, at det vil kunne medføre bødestraf på kr. 5.000,- at opgive ukorrekte oplysninger til BBR og/eller helt at undlade at lade en ejendoms bygninger og bebyggelser registrere.

Opdateret: 04-02-2021 09:53

Kontakt