Bevaringsværdige bygninger

Udvalget for plan, udvikling og kultur har igangsat en kampagne om bevaringsværdige bygninger, der indeholder tre indsatsområder:
  1. Udpegning af bevaringsværdige bygninger
  2. Nedsættelse af et bevaringsråd
  3. Indstiftelse af en Arkitekturpris

 

Registrering af bevaringsværdige bygninger

Arbejdet med forsættelsen af registreringen af bevaringsværdige bygninger i Syddjurs Kommune er gennemført. Resultat af screeningen kan ses her: https://planer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/33

Ejere af ejendomme, der er vurderet med en bevaringsværdi mellem 1 og 4 er kontaktet, og de har haft mulighed for at udtale sig.

Den endelige udpegning vil ske i forbindelse med revision af Syddjurs Kommuneplan 2016.

Baggrund for registreringen

Med Ebeltoft Kommuneatlas blev alle bygninger opført før 1940 registreret i forhold til deres bevaringsværdi. Kommunens øvrige bygninger er ikke på samme måde systematisk vurderet, hvilket stiller de enkelte ejere juridisk ulige. Der gennemføres en SAVE-registrering af kommunens øvrige bygninger opført før 1940 med henblik på udpegning og sikring af bevaringsværdige bygninger.

SAVE-registreringen vil opfatte udvalgte områder prioriteret på baggrund af en screening af kommunens kulturmiljøer. Bygninger der er omfattet af en lokalplan med bevaringsbestemmelser registreres som udgangspunkt ikke, da lokalplanens bestemmelser allerede sikrer de bevaringsværdige bygninger. Samlede bebyggelser eller bebyggelse der tilsammen udgør et samlet kulturmiljø er prioriteret, eksempelvis landsbyer med en velbevaret landsbystruktur.

Læs mere om SAVE-registreringen og rettigheder og pligter for ejere af bevaringsværdige bygninger under Info til ejere.

 

Bevaringsråd

Byrådet har besluttet at det nuværende facadeudvalg for Ebeltoft Midtby skal erstattes af et bevaringsråd for hele Syddjurs Kommune.

Bevaringsrådet består af fem medlemmer udpeget af følgende fem organisationer:

  1. Museum Østjylland
  2. BLIS
  3. Handel Syddjurs
  4. Syddjurs Erhvervsforening
  5. Djursland Landboforening

Bevaringsrådets forretningsorden kan ses her. Bevaringsrådet afholder min. 4 møder om året, og vil være rådgivende for byrådet og de enkelte fagudvalg i forbindelse med nedrivning af bevaringsværdige bygninger, udpegning af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, udarbejdelse af bevarende lokalplaner samt rådgive såvel ejere som fagforvaltning i sager om ombygning og ændringer af bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsrådet har fokus på formidling af viden om bevaringsværdige bygninger og deltager sammen med Nationalpark Mols Bjerge og Ebeltoft Distriktsråd i udviklingen af netværksmøder og kurser om bygningsbevaring. Det første netværksmøde afholdes i efteråret 2017.

Læs mere om bevaringsrådet under Råd og Nævn.

 

Arkitektur- og Bevaringspris

Byrådet har indstiftet en Arkitektur og Bevaringspris. Prisen uddeles hvert år på Arkitekturen Dag.  Der er nedsat en komite, der varetager prisuddelingen.

Komiteen består af:

1. Udvalgsformand for Plan, udvikling og kultur.

2. Direktør for det tekniske område

3. Lokalarkiverne i Syddjurs.

4. BLIS

5.  Akademisk uddannet arkitekt

Prisen blev uddelt første gang i 2016. Se hvem der fik prisen sidste år og læs mere om Arkitektur- og Bevaringsprisen her.

Opdateret: 20-12-2020 00:15

Kontakt