Ejendomsskat

Indefrysning af grundskyld 2018 - 2020

Som boligejer har du siden 2018 muligvis fået indefrosset en del af din grundskyld, dvs. ejendomsskat. Det betyder i praksis, at du i 2018-2020 ikke løbende har skullet betale en eventuel stigning i grundskylden. Det skal du først, når du sælger din bolig.

Fra andet halvår af 2021 er den midlertidige indefrysningsordning blevet gjort frivillig. Du kan derfor beslutte at betale eventuelle stigninger i grundskylden på din ejendom.

Hvis du framelder dig ordningen
Hvis du framelder dig indefrysningen af grundskyldsstigninger, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er kun din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle medejere selv skal framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit valg. Du har dog mulighed for at tilmelde dig indefrysningsordningen igen fra og med næste grundskyldsrate. Hvis du gør det, bliver eventuelle fremtidige stigninger i grundskylden igen indefrosset.

Du framelder dig på selvbetjeningslinket

 

Betaling ved ejerskifte
Lånet på den indefrosne grundskyld skal betales ved ejerskifte. Opkrævningen udsendes automatisk fra kommunen. Ved handel mellem ægtefælder overdrages lånet og skal ikke betales.

Hver enkelt ejer vil hvert år modtage en årsopgørelse over lånet.

Årsopgørelsen og den nyeste ejendomsskattebillet kan tilsammen bruges til den refusionsopgørelse, der udarbejdes af rådgiver ved ejerskifte.

 

Læs desuden mere om ejendomsvurdering og ejendomsskat på borger.dk her

 

Ejendomsskat 
Ejendomsskat (også kaldet grundskyld) er skat der beregnes af ejendommens grundværdi. Beregnes som en promille af ejendommens grundværdi minus eventuelle fradrag i grundværdien for forbedringer.

Ejendomsskat fastsættes og opkræves direkte af Syddjurs Kommune. Ejendomsskatten opkræves over ejendomsskattebilletten. Forfaldsterminerne er den 1. januar og den 1. juli, med sidste rettidige betalingsdage den 10. januar og den 10. juli.

Ejendomsværdiskat
Udover ejendomsskatten beregnes der af ejendommens ejendomsværdi en ”ejendomsværdiskat”.

Ejendomsværdiskatten opkræves automatisk som en foreløbig skat i løbet af året, som de andre foreløbige indkomstskatter, enten via skattekortet eller via indbetalingskort. Den endelige ejendomsværdiskat vil blive beregnet ved årsopgørelsen.

Jordstyringsbebyr

> Læs om jordstyringsgebyret her

 

 

Opdateret: 11-05-2021 11:12

Kontakt