Beboerklagenævnet

Uenighed mellem lejer og udlejer i almene boliger

Nævnssekretariatet i Aarhus Kommune overtog pr. 1. januar 2020 sekretariatsbetjeningen for Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Djursland.

 

Hvordan indbringes en sag og hvad koster det?

Når du indbringer en sag for Beboerklagenævnet, skal du gøre det skriftligt – gerne pr. mail – og med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til.

Din henvendelse skal være på dansk.

Du skal vedlægge:

  • Lejekontrakt
  • Eventuel relevant korrespondance i sagen
  • Fuldmagt fra øvrige lejere, hvis flere er registreret på lejekontrakten
  • Dit telefonnummer
  • Evt. andet relevant materiale
  • Dokumentation for indbetaling af gebyr

 

Sagsgebyret:

Det koster 149 kr. at få en sag behandlet. Beløbet reguleres den 1. januar hvert år.


Sagsgebyret kan indbetales på Reg.nr.: 2211 Kontonummer: 3485942350. Husk tydeligt at angive navn og adresse. Dokumentation for indbetalingen skal lægges ved klagen. Gebyret refunderes ikke, selvom du får helt eller delvist medhold i klagen.

 

Kontaktoplysninger:


Klagen sendes til Beboerklagenævnets sekretariat:

Send sikker post (borger)

Send sikker post (virksomhed)

Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Djursland
Aarhus Kommune
Kultur og Borgerservice
Dokk1, Hack Kampmans Plads 2
8000 Aarhus C

Kontaktadresse og telefonnummer:

Beboerklagenævnet
Kultur og Borgerservice
Dokk1
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Tlf: 89 40 22 70 (kl. 12-14 alle hverdage)

 

Yderligere info:

https://www.aarhus.dk/borger/bolig-byggeri-og-miljoe/boligforeninger-og-akutboliger/uenighed-mellem-lejer-og-udlejer/beboerklagenaevnet/

 

Opdateret: 03-01-2022 10:31

Kontakt