Hovedgaden

Hovedgaden. Trafik & Bymiljø.

Hovedgaden og Stationsområdet indgår i områdefornyelsesprojektet som de væsentligste indsatsområder i forhold til trafikale forbedringer og bymiljø.

Der er samlet afsat 1.965.000 kr. til hovedgadeprojektet.

Hovedgaden udgør som del af rute 21, hovedlandevejen mellem Randers og Ebettoft, en væsentlig del af den overordnede trafikstruktur i Syddjurs Kommune, og indsatsen vil derfor skulle ske under hensyn til en stadig høj fremkommelighed på hovedlandevejen.

Der er udarbejdet en helhedsplan for hovedgaden, der inddeler hovedgaden i en serie forskellige byrum.

Hovedgaden deler byen i to, og der er arbejdet på at skabe forbindelser på tværs af hovedgaden.

Der er udpeget 4 forbindelser -  mellem skole og hal - mellem dagligvarebutikkerne - mellem Byens Hus og Byparken og mellem Stationen og Byparken.

Der arbejdes med en indsats i forhold til ankomsten til byen.

Begrønning og belysning indgår som væsentlige elementer i forskønnelsen af hovedgaden. Der er indtil videre placeret et stort antal krukker

 

Opdateret: 12-12-2018 14:58

Kontakt