Branding - Lys i Mørke

Udviklingen af et nye image og brand for Mørke

Den fysiske forskønnelse af Mørke følges op af udviklingen af en ny fortælling om byen - et nyt image og brand - der understøtter og underbygger den fysiske forskønnelse af byen, som områdefornyelsesprojektet bidrager til.

En arbejdsgruppe har sammen med Syddjurs Kommune og 11CityDesign udarbejdet en analyse og registrering af Mørke Bys potentialer og stedsbunde kvaliteter. 11CityDesign har på baggrund af kvalitative intervirews af udvalgte nøglepersoner samt analyse og registrering af Mørke By kortlagt Mørkes DNA.

Kortlægningen har sammen med udvalgte værdiord dannet grundlag for arbejdsgruppens videre arbejde med en visoon for Mørke, som basere sig på 3½ værdi, udvalgt af arbejdsgruppen.

Visionen og de 3½ værdi blev præsenteret for resten af byen på et offentligt møde i Mørke Hallen den 10. december 2015.

De 3½ værdi er : Usnobbet, foretagsom, fællesskab og ½ bæredygtig. Det halve værdiord skyldes at Mørke ikke endu helt føler at de kan kalde sig bæredygtige, men de vil meget gerne være det.

Visionen for Mørke er formuleret som følger:

Mørke er et usnobbet sted at leve og bo, et sted fyldt med foretagsomhed og med plads til forskellighed.

Vi vil bevare og styrke Mørkes små og store fællesskaber, båret af interessen for vores by, for hinanden og for naturen.

Sammen vil vi videreudvikle et levedygtigt lille samfund præget af åbenhed, glæde og liv.

 

Til visionen knytter sig til en visionsfortælling der udfolder indholdet.

 

Arbejdsgruppen består af Hjalte Tin, Jakob Baungaard, Ole Hansen, Hanne Morgenfrue, Lars Hofflund og Ida-Marie Duus Pedersen.

Opdateret: 02-03-2016 15:12

Kontakt