Ebeltoft i Udvikling – status 2020

I efteråret 2018 så Ebeltoft i Udvikling dagens lys. I det første halve år samlede Syddjurs Kommune og Ebeltoft Distriktsråd brikkerne til en ny organisering omkring byudvikling. Tæt dialog med byens aktører resulterede i en kommunikationsstrategi, og allerede i foråret 2019 blev første hovedgreb udviklet på Ebeltoft Skole. 160 borgere deltog i workshops og pegede på konkrete nedslag og udfordringer i byen. I efteråret 2019 bevægede projektet sig fra planer til handling og borgergrupper fandt sammen om konkrete steder, hvor de så muligheder for forandring. Temaerne i den første tid var ”vinterbyen, Ebeltoft som en del af nationalparken, synergi mellem kysten og den historiske bykerne og mobilitet.

Koordineringsgruppen sidste i 2019 og udviklede nye redskaber til at understøtte arbejdsgruppernes projektudvikling med. Efter fællesmøde i borgergrupperne og lange processer med analyser og borgerinvolveringer er grundlaget lagt for en sammenfatning af projekterne.

Rapporten
Ebeltoft i Udvikling- sammenfatning og anbefalinger

Med rapporten ”Ebeltoft i Udvikling – sammenfatning og anbefalinger” gør Koordineringsgruppen status over dette arbejde, som det så ud med udgangen af 2020. På baggrund af samarbejde og grundig indsigt i borgergruppernes arbejde, faglig viden og analyser af byens udfordringer peger koordineringsgruppen på en række vigtige temaer, som skal tænkes ind i byudviklingen i fremtiden.

Temaerne er:

  • Klimatilpasning
  • Bæredygtighed og biodiversitet
  • Trafik og parkering
  • Sæsontænkning
  • Kunst, kultur og idræt.

Men gruppen samler også Borgergruppernes forslag til nye programmer i et samlet billede af et mangfoldigt og bæredygtigt byliv. Urbane og maritime rum samt rekreative anlæg breder sig nu langs kysten, og forslag til nye bebyggelser både til erhvervs-, bolig- og parkeringsformål supplerer byens eksisterende og særlige dna. Koordineringsgruppens peger også på, at udfordringer med stigende havvand, stormfloder og ekstrem regn vendes til et aktiv for byen med integrerede nye klimaløsninger. En moderne by er på vej.

God læselyst

Opdateret: 03-02-2021 17:08

Kontakt