Lokalplan 420 - Velkomstcenter Kalø

Kommende politisk behandling

Forslag til Lokalplan nr 420 med tilhørende kommuneplantillæg nr 17 til Syddjurs Kommuneplan 2016 forventes i politisk behandling ved:

- Møde i udvalget for plan, udvikling og kultur den 3. april 2019

- Møde i byrådet den 24. april 2019

Ved endelig vedtagelse på ovenstående møder forventes planen offentligt bekendtgjort den 7. maj 2019, hvorfra planen er gældende.

Forslag til lokalplan

> Se forslag til lokalplan 420 her

Høring

Forslag til Lokalplan nr 420 med tilhørende kommuneplantillæg nr 17 til Syddjurs Kommuneplan 2016 har været fremlagt til offentlig debat i 9 uger i perioden fra den 06.11 2018 til den 08.01 2019.

Der blev afholdt et offentligt borgermøde om lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg kl. 17:00, torsdag den 29.11. 2018  i Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde.

I høringsperioden har borgere og foreninger m.fl. komme med bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til det fremlagte planforslag.

> Se offentlig bekendtgørelse

Samlede høringssvar

> Samlede høringssvar nr. 1 - 49

> Samlede høringssvar nr. 50 - 90

 

 

Opdateret: 29-03-2019 08:14

Kontakt