Proces og inddragelse

Hvorfor er det aktuelt at arbejde med udviklingen af Hovedgaden i Rønde?

Kommuneplan 2020 peger på et potentiale for fortætning af Hovedgaden i Rønde. Det vil sige muligheden for at bygge højere og tættere. Derudover skal Rønde separatkloakeres, hvilket bl.a. betyder at vejen i Hovedgaden skal etableres på ny, og det giver nogle udviklingsmuligheder.

Syddjurs Kommune har modtaget en konkret ansøgning, der giver et bud på, hvordan Hovedgaden kan fortættes. Ansøgningen er blevet oplagt startskud til i en borgerinddragelse at tale om, hvordan vi planlægger og understøtter udviklingen af Hovedgaden.

 

Borgerinddragelsen er forløbet ved;

- at afholde et digitalt orienteringsmøde,

- at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse

- at give mulighed for at komme bemærkninger

- at med snakke med borgere og og andre interesserede i udviklingen af Rønde.

 

Processen har resulteret i en række bærende principper for fortætning af Hovedgaden til brug i den fremtidige udvikling af Hovedgaden i Rønde. De bærende principper for fortætning vil indgå i behandlingen af fremtidige projekter langs Hovedgaden.

For at skabe et grundlag som er bredt funderet og levedygtig, så er der arbejdet videre med allerede vedtagende helhedsplaner og visioner for Rønde. De bærende principper for fortætning vil derfor arbejde for at være forankret hos både borgere, distriktsråd, handelsstandsforening og politikker med interesse for udviklingen af Hovedgaden i Rønde.

 

På orienteringsmødet den 15. juni 2021 beskrev udvalgsformand Riber Hog Anthonsen de refleksioner, som Udvalget har haft, om at inddrage alle med interesse for Byens udvikling i processen:

 

"Vi har som udvalg besluttet at invitere alle, der har interesse for Rønde med på en rejse langs fremtidens Hovedgade i Rønde.

Syddjurs Kommune er i udvikling, men hvilke kvaliteter skal vi have fokus på, når vi udvikler vores byer? Det er det, vi gerne vil høre jer om. For hvis, vi skal snakke om by-kvalitet, så er vi nødt til at komme derud, hvor I har jeres dagligdag. Derfor får I mulighed for at byde ind med jeres viden og drømme til gavn for fremtidens Hovedgade i Rønde.

I forbindelse med Kommuneplan 2020 har Byrådet haft fokus på kvalitet i byudvikling, og der er blandt andet indskrevet nogle generelle rammer for udviklingen. De generelle rammer indeholder en række fælles bestemmelser som blandt andet handler kvaliteten af de udendørs opholdsarealer, et krav til minimum for grundstørrelser og et minimumskrav for parkering.

I Kommuneplan 2020 er der en by-skitse, der illustrerer Røndes fremtidige udviklingsmuligheder, og principperne for fremtidig planlægning.

Her er der blandt andet skitseret et område med særlig fortætningspotentialer, hvilket giver god mening, da Røndes udvidelsesmuligheder er begrænsede, og derfor kan det være en god ide at arbejde med omfanget og tætheden af bebyggelsen i Rønde.

Jeg håber, at I vil tage godt imod vores invitation til at drøfte fremtidens Hovedgade i Rønde."

 

Opdateret: 23-08-2021 12:58

Kontakt