Områdefornyelse af Tirstrup

Områdefornyelse af Tirstrup 2019-2021.

Tirstrup skal forskønnes og Byrådet har afsat 1 mio. kr. til et nyt mødested ved hallen, sammenhængende stier, byhaver langs Århusvej og forskønnelse af Ballevej og Hovedgaden.

Syddjurs Kommune har fået en ramme på 1 mio. kr. til refusion af byfornyelsesmidler, og Byrådet har besluttet at den skal anvendes som refusion af byfornyelsen i Tirstrup, så de samlede udgifter udgør 2 mio. kr.

Der er derfor udarbejdet et Program for Områdefornyelsen af Tirstrup som lever op til lovgivningens krav. Byrådet har den 29. april 2020 godkendt byfornyelsesprogrammet som grundlag for en områdefornyelsesbeslutning.

Programmet for byfornyelsen af Tirstrup kan ses herunder.

Der er fastsat en frist til 1. maj 2021 for gennemførelse af områdefornyelsen i Tirstrup.

Landsbyklyngens nye mødestedsprojekt Verdensmålenes Hus (Tirstrup Hallen) er udviklet siden områdefornyelsen blev igangsat og det er et af de nye emner, der er indarbejdet i byfornyelsesbeslutningen. Nøgen Jomfru - et kunstprojekt i det offentlige rum - er et andet projekt, der er opstået undervejs i processen, og også dette projekt har fået en selvstændig budgetpost. Statens Kunstfond har ydet et tilskud på 50.000 kr. til et skitseprojekt, og første fase af kunstprojektet kan nu sættes igang.

Områdefornyelsen blev sat i gang på et borgermøde på Tirstrup Efterskole d. 13. maj 2019, hvor der blev nedsat en række arbejdsgrupper:
- Nyt mødested ved hallen
- Stier
- Forskønnelse af Århusvej
- Forskønnelse af Ballevej

Verdensmålenes Hus har en arbejdsgruppe bestående af interessenter og samarbejdspartnere og repræsentanter fra Landsbyklyngens bestyrelse. Det nye mødested ved hallen indgår som en del af Verdensmålenes Hus og en samlet plan for udearealerne omkring hallen og idrætsefterskolen.

Arbejdsgrupperne er fortsat åbne for alle interesserede. Man kan skrive til Alette Skov Hansen, alsh@syddjurs.dk.
 

 

 

Opdateret: 30-04-2020 09:57

Kontakt