Ældre og pårørende - COVID-19

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Krav om mundbind / visir på plejecentre og kommunens rehabiliteringspladser

Besøgende og medarbejdere på ældrecentre skal bruge mundbind eller visir, når de befinder sig i lokaler, som offentligheden har adgang til. Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke for følgende personer:

  • Beboere i plejeboliger
  • Borgere på aflastningspladser
  • Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, som kun medarbejdere og lignende har adgang til.
  • Borgere under udøvelse af træningsaktivitet i kommunale genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsfaciliteter.

Du kan blive bortvist, hvis du uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Krav om Coronapas på plejecentre og kommunens rehabiliteringspladser

Der er krav om Coronapas for besøgende på plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser. En række anbringelsessteder og botilbud er også omfattet.

Kravet om coronapas for besøgende omfatter også steder, hvor der leveres og modtages:

  • Rehabiliteringsforløb efter § 83 a i lov om social service.
  • Afløsning og aflastning efter § 84, stk. 1 i lov om social service.
  • Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86 i lov om social service.

Følgende personer er undtaget fra kravet om Coronapas:

  • Børn under 15 år.
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Ansatte, håndværkere, frisører, fodterapeuter, frivillige mv. betragtes ikke som besøgende.

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler, hvor offentligheden har adgang. Det vil sige, at beboerens egen bolig ikke er omfattet, men hvis du skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

> Læs mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Kontakt 

Du kan få svar på de allerfleste spørgsmål på Sundhedsstyrelsens side. Har du spørgsmål til egen sundhed kan du også kontakte egen læge.

> Kommunens callcenter 87 53 50 00, se åbningstider nederst på siden

> Hjemmesygeplejen 87 53 60 00,  mandag, tirsdag, torsdag & fredag kl. 9-11 og kl. 13-15, onsdag kl. 9-12

> Sundhedsplejen 87 53 55 00, se åbningstider på sundhedsplejens side

> Hjemmeplejen 87 53 66 00, Se åbningstider på Hjemmeplejens side

 

Opdateret: 07-12-2021 09:29

Kontakt