Krav om mundbind på kommunale sundhedstilbud

Der er krav om mundbind/visir på kommunale sundhedstilbud med fysisk fremmøde. Det betyder, at både medarbejdere, borgere og besøgende skal anvende mundbind/visir ved fremmøde på:

  • Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud
  • Kommunale akutpladser
  • Sygeplejeklinikker
  • Tandplejeklinikker
  • Genoptræningsfaciliteter
  • Sundhedsplejeklinikker

Besøgende kan blive bortvist, hvis de uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Undtagelser til kravet om mundbind eller visir

  • Børn under 12 år.
  • Medarbejdere der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, og hvor der kun er adgang for medarbejdere.
  • Borgere og patienter under udøvelse af træningsaktivitet hos fysioterapeut og i kommunale genoptræningsfaciliteter.
Opdateret: 01-12-2021 10:59

Kontakt