Værdigrundlag

Værdigrundlag Syddjurs kommune

Syddjurs Kommunes værdier:

Åbenhed                Respekt                   Udvikling                Kvalitet
 

Teamets værdier

Vi har derudover valgt nedenstående værdier, som er centrale for arbejdet i teamet.

Helhed        Faglighed       Indlevelse

Teamets vision

Vi vil være et team i udvikling med fokus på den forebyggende indsats.

Det betyder, at:

  • Vi har et helhedsorienteret syn på barnet
  • Vi gennem pædagogisk arbejde og en vejledende indsats styrker og udvikler barnets muligheder
  • Vi skaber trivsel, energi og engagement hos den enkelte medarbejder ved at have en samarbejdsorienteret tilgang
  • Vi vil fastholde en høj faglighed gennem prioritering af uddannelse, kurser og kollegial vidensdeling og coaching


 

Opdateret: 21-11-2012 14:40

Kontakt